Tuần qua, nguồn nước trong các hồ, đập trên lưu vực sông Lũy – La Ngà (tỉnh Bình Thuận) giảm 6,1 triệu m3, mức giảm bình quân 0,92 triệu m3/ngày. ...

Tổng dung tích các hồ chứa trên một số lưu vực sông thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ngái, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và vùng Tây Nguyên vào thời điểm ...

“… Vấn đề sạt lở, bồi lắng bờ biển, suy thoái lòng dẫn cửa sông ven biển đã đến mức báo động. Cần rà soát lại để nâng cao hiệu quả đầu tư bảo vệ bờ ...

Ngày 23/3/2017, Đoàn công tác của BCĐ.TW về PCTT đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Dự án Hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn khu vực ...

Nếu hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái El Nino vào nửa cuối năm 2017, số lượng bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta sẽ ít hơn ...

Bootstrap Slider