TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Mẫu báo cáo Chương trình PforR năm 2017 Tải về
2 Mẫu báo cáo Chương trình RB-SupRSWS năm 2017 Tải về
3 Biểu mẫu kiểm đếm Chỉ số DLI 3.2 về Nước sạch nông thôn Tải về
4 Hướng dẫn kế hoạch 2018 - Nước sạch nông thôn Tải về
5 Mẫu trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (cập nhật tháng 12 năm 2016) Tải về
6 Mẫu Kế hoạch Nâng cao năng lực chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước dựa trên kết quả vay vốn WB Tải về
7 Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn hồ chứa nước Tải về
8 Xin ý kiến hoàn thiện Sổ tay “Hướng dẫn vận hành và bảo trì để đảm bảo sự bền vững của công trình cấp nước do UBND xã quản lý” Tải về
9 Biểu mẫu báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi và Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi Tải về
10 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử Tải về
11 Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện chương trình PforR năm 2016 Tải về
12 Biểu mẫu Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2017 Tải về
13 Mẫu trả lời câu hỏi kiến nghị cử tri (cập nhật tháng 12 năm 2016) Tải về
14 Biểu mẫu thống kê “Xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi” Tải về
15 Biểu mẫu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình RB-SupRSWS năm 2016 Tải về
16 Mẫu phiếu điều tra ICT Index 2016 Tải về
17 Mẫu Báo cáo nợ đọng XDCB dự án Cấp nước (kèm CV 1308) Tải về
18 Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện NQ12 của Đảng và Kế hoạch Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM Tải về
19 Mẫu số 01 - Giấy đề nghị và bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản Tải về
20 Hướng dẫn cài đặt Outlook và sao lưu dữ liệu thư điện tử TCTL Tải về
12

Enter Title