Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 09/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

    1. Lãnh đạo Văn phòng

    a) Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

    b) Chánh Văn phòng Tổng cục điều hành hoạt động của Văn phòng Tổng cục, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tổng cục; bố trí cán bộ, công chức, người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

    c) Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

    2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

    a) Phòng Tổ chức cán bộ;

    b) Phòng Tổng hợp;

    c) Phòng Hành chính, Quản trị;

    d) Phòng Kế toán;

    e) Cơ quan Đại diện Văn phòng Tổng cục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    3. Công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về việc thực thi nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.


Tải về: QD09_VPTC.doc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THỦY LỢI:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Máy trực:

(Văn thư TC)

0437335706

Fax:

0437335702

Lãnh đạo Văn phòng

 

1

Phạm Hồng Quang

Chánh Văn phòng

08043432

2

Phạm Thị Thu Thuỷ

Phó Chánh VP

08049092

3

Nguyễn Hữu Phú

Phó Chánh VP

08043619

Phòng Hành chính, Quản trị

 

4

Nguyễn Quang Hùng

Trưởng phòng

0437338780

5

Nguyễn Thị Tựa

Phó trưởng phòng

6

Nguyễn Thị Khánh Linh

NV Văn thư

7

Phạm Thị Mỹ Lệ

Phó trưởng phòng

0437335706

8

Nguyễn Kim Thoa

NV Hợp đồng

9

Hoàng Thị Hồng Ngọc

NV Văn thư

10

Nguyễn Xuân Thắng

Lái xe

0437338780

11

Phạm Thanh Quang

Lái xe

12

Lê Văn Quân

Lái xe

13

Trần Quang Sơn

Lái xe

14

Lê Đức Châu

Lái xe

15

Nguyễn Mạnh Tú

NV Kỹ thuật

Phòng Tổng hợp

 

16

Trần Văn Quyết

Trưởng phòng

0437349764

17

Lê Thị Lan

Phó trưởng phòng

18

Phạm Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

19

Trần Thị Long

Chuyên viên

Phòng Tổ chức Cán bộ

 

20

Đào Hải Hà

Trưởng phòng

08049091

21

Trần Duy Đông

Chuyên viên

22

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Phòng Kế toán

 

23

Đặng Thị Hoa

Phó trưởng phòng

0437335716

24

Nguyễn Thanh Cát

Kế toán viên

25

Ngô Thị Thu Hoa

Kế toán viên

  • Đại diện VPTC tại TP. Hồ Chí Minh:

 Địa chỉ: Số 135, Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Máy trực:

 Fax:

26

Nguyễn Đình Phiếm

Phụ trách VP phía nam

0838571337

27

Đinh Thế Quang

Chuyên viên

28

Nguyễn Đăng Nhuận

CV chính

0838272451
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article