Tin chỉ đạo, điều hành

Kết thúc đợt 1 lấy nước, 29,5% tổng diện tích gieo cấy đã có nước

Báo cáo số 40/TCTL-QLCT ngày 22/01/2018 của Tổng cục Thủy lợi tổng hợp tình hình lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2017-2018, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

Luật Thủy lợi được dịch sang tiếng Anh

Công tác đảm bảo an toàn công trình, phòng chống úng, hạn – tuần 12 đến 19 tháng 01 năm 2018

Đợt 1 lấy nước sẽ kết thúc lúc 24h đêm nay - 19/01

Đợt 1 lấy nước sẽ kết thúc lúc 24h đêm nay (19/01/2018). Tuy nhiên, dòng chảy sông Hồng sẽ tiếp tục được duy trì thuận lợi để các địa phương vùng ảnh hưởng triều vận hành công trình lấy nước.

Nước đổ ải không còn ô nhiễm

Đến ngày 18/1, toàn bộ điểm ô nhiễm nguồn nước trong các hệ thống thủy lợi khu vực ĐBSH đã được “quét sạch”. 100% công trình lấy nước đã hoạt động để cấp nước đổ ải.

Hơn 151.000 ha gieo cấy vụ Đông Xuân đã có nước

Trên 117.000 ha gieo cấy vụ Đông Xuân đã có nước

Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 đến 17 giờ ngày 16/01/2018

Theo thống kê của các địa phương, diện tích có nước tính đến 17h ngày 16/01 là 93.897,5 ha đạt 15,35% so với tổng diện tích gieo trồng (611.800 ha).

Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 đến 17 giờ ngày 15/01/2018

Theo thống kê của các địa phương, diện tích có nước tính đến 17h ngày 15/01 là 58.893 ha đạt 11,46% so với tổng diện tích gieo trồng (614.000 ha).

Công điện chuẩn bị lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2017-2018

Để chuẩn bị công tác lấy nước đợt 1, ngày 13/01, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi điện Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ - công điện số 01/CĐ-TCTL-QLCT.
123...Trang cuối